Hz.Pir(k.s.)
İleri de öyle bir zaman gelecek ki, Kıtâl ve zulümsüz hükümdarlık etmeye yol bulunmayacak. Çılgınlık ve cimrilik etmeden zengin olmak mümkün olmayacak.
Kişilerin arzularına uymadıkça da insanlarla sohbet etmek mümkün olmayacak. Bu zamana kim yetişir ve sabır ve metânet gösterir kendini korursa, Allah-ü Teâlâ o kimseye elli sıddık sevabı verir. Hz. Ali (r.a.)

Haberler

 • 25 Hüseyin Azmi Dede

   "Gelibolu'dan Kahire'ye Bir Ömür : Son...

  25.8.2014

  Devamını oku
 • 31 Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik Sempozyumu

   2. Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîli...

  31.5.2012

  Devamını oku
 • 8 Tahir'ül Mevlevi anılacak...

   Tahir'ül Mevlevi anılacak...

  "Tahir'ül Mevlevi" imzasıyla tanınan büyük şair Tahir Olgun, hayatı ve eserlerinin anlatıl...

  8.3.2012

  Devamını oku
 • 2 Sahhaf Raif Yelkenci

  Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar

  İstanbul, Bayezit’te Sahhaflar Çarşısı’nda sâdece yazma kitap ticâretini yapan Sahhaf Râif Yelk...

  2.2.2012

  Devamını oku
 • 24 Rebabnâme

  Hz. Sultan Veled (k.s.)'in Rebabnâme isimli eseri www.semazen.net sitesine yüklenip ilgililerin istifadesine sunulmuştur.
  Aşağıdaki siteden inc...

  24.1.2012

  Devamını oku

Hafız Divanı

Dûş ez mescid sûy-i meyhâne âmed pîr-i mâ
Çîst yârân-i tarîkat ba’d ez in tedbîr-i mâ?

Mâ murîdân rûy sûy-i kıble çun ârim? Çun
Rûy sûy-i hâne-i hammâr dâred pîr-i mâ

Der herâbât-ı tarîkat mâ behem menzil şevîm
Kin çonin reftest der ahd-i ezel takdîr-i mâ

Akl eger dâned ki dil der bend-i zulfeş çun hoş est
Âkilân dîvâne gerdend ez pey-i zencîr-i mâ

Rûy-i hûbet âyetî ez lutf ber mâ keşf kerd
Zan zemân cuz lutf u hûbî nîst der tefsîr-i mâ

Bâ dil-i sengînet âyâ hîç dergîred şebî
Âh-i âteşnâk u sûz-i sîne-i şebgîr-i mâ

Tîr-i âh-i mâ zi gerdûn bogzered Hâfiz, hamûş
Rahm kon ber cân-i hod, perhîz kon ez tîr-i mâ


Dün gece mesçitten meyhaneye geldi pîrimiz.
Yoldaşlar, tarikat arkadaşları!
Ne olacak bundan böyle tedbirimiz?

Biz yüzümüzü kıbleye nasıl çeviririz?
Yüzünü meyhaneye çevirmiş zira pîrimiz.

Biz de yurt tutalım bu yolun meyhanesinde.
Yazgımız böyle yazılmış zira ezelde.

Bir bilse akıl,
gönül nasıl da mutludur zülüflerinin hevesiyle!
O zülüfleri koklamak için akıl sahipleri olur divane.

Güzel yüzün bir kanıt gösterdi, lutfetti bize
O gün bugündür lutuftan başka şey yok tefsirimizde

Ateşli ahlar, gönül yangıları çektik bütün gece
Katı yüreğine tesir edecek mi acaba bir gece?

Hafız! Ah oklarımız deler geçer feleği.
Sus artık, acı canına.
Sakın oklarımızdan aman aman ha!

Çeviri : Mehmet Kanar


Uyelik

 •  
 •  

Musik-i Serif

Texte alternatif